Moja zóna

Jozef Kovalčík - KOVEX

Sokolovská 10, 091 01 Stropkov
34827021
1020002632
Nemá
nezistený
01.12.1998
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A