Moja zóna

Marián Kasarda

Hrnčiarska 30, 091 01 Stropkov
34827412
1020002676
SK1020002676
nezistený
01.05.1999
Výroba ost.ho nábytku

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A