Moja zóna

Marián Jaselský

Hrnčiarska 28, 091 01 Stropkov
34827935
1024486991
Nemá
0 zamestnancov
08.10.1999
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A