Moja zóna

Marcel Antoš AM - SERVICES

091 01 Breznička
34828605
1042188356
Nemá
nezistený
12.06.2000
Oprava strojov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A