Moja zóna

Pavel Petro

090 33 Turany nad Ondavou
34828907
1043215547
Nemá
nezistený
01.10.2000
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A