Moja zóna

Andrej Nábožný Ing.

Kalinčiakova 33, 091 01 Stropkov
34829091
1041327287
Nemá
nezistený
01.10.1999
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A