Moja zóna

Martin Gojdič

Chotčanská 100, 091 01 Stropkov
34829318
1044264331
Nemá
0 zamestnancov
25.01.2001
Oprava kov.konštrukcií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A