Moja zóna

Miroslav Petrisko

Sokolovská 12, 091 01 Stropkov
34829792
1024668887
Nemá
nezistený
13.12.1996
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A