Moja zóna

Jozef Mikita

Krátka 5, 091 01 Stropkov
34829831
1024495802
Nemá
nezistený
01.06.2001
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A