Moja zóna

Centrum voľného času - Kalokagatia

Strelecká 1, 917 01 Trnava
00350052
2021175794
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,77 mil. €