Moja zóna

Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč

Gorkého 90, 930 28 Okoč
00350206
2021002214
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1986
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,58 tis. €