Moja zóna

Pavol Hodák - PAULTEX

Pastierska 41B, 900 31 Stupava
35030780
Nemá
nezistený
15.10.1997
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A