Moja zóna

Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami Špeciálna ZŠ s MŠ internátna, ZŠ a MŠ pri ZZ a Praktická škola

Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362
2021218771
SK2021218771
50-99 zamestnancov
01.01.1986
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A