Moja zóna

Technické služby mesta Šahy

Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
00350419
2021020771
SK2021020771
25-49 zamestnancov
01.07.1973
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
95,6 tis. €
4,1 %
2020/2019