Moja zóna

Centrum sociálnych služieb

Skalka nad Váhom 74, 913 31 Skalka nad Váhom
00351717
2021324448
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A