Moja zóna

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín

Jilemnického 24, Trenčín
00351806
2021378029
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
36,1 tis. €
-24,2 %
2020/2019
1,71 mil. €
25,6 %
2020/2019