Moja zóna

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta

Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
00351873
2021197321
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Odborné učilištia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
463 tis. €