Moja zóna

Jozef Petrík

Majerská 4, 091 01 Stropkov
35247070
1038445749
Nemá
0 zamestnancov
01.07.1999
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A