Moja zóna

Vladimír Kročko

Š. Čulena 18, 901 01 Malacky
35304651
1020225624
SK1020225624
0 zamestnancov
01.05.1998
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A