Moja zóna

Ľuboš Firgánek - LYKO

Hviezdoslavova 92, 900 31 Stupava
35306335
1020221983
SK1020221983
0 zamestnancov
01.09.1998
Mal.so žel.tov,farb,skl.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A