Moja zóna

Marta Kovariková

Habánsky Dvor 108, 908 73 Veľké Leváre
35308184
1020123203
Nemá
nezistený
05.01.1999
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A