Moja zóna

Libor Foltýn

Zohorská 162, 900 55 Lozorno
35308524
Nemá
01.02.1999

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A