Moja zóna

Miroslav Lenčéš

Malá Kráľová 137, 951 32 Horná Kráľová
35366249
1034616880
Nemá
nezistený
01.05.1999
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A