Moja zóna

Attila Kajma

Perjéš 826, 925 72 Selice
35368675
1043733251
Nemá
nezistený
01.05.2000
Pokrývačské práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A