Moja zóna

Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník

Karpatská 11, 089 01 Svidník
35509082
2020785668
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A