Moja zóna

Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava

Kaluža, 072 36 Kaluža
35509325
2020735442
Nemá
nezistený
01.10.1995
Ubytovanie ost.dočasné

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava


Štatutári Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava


Spoločníci Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava


Predmety podnikania Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava


Kataster Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava


Skrátené výkazy Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava