Moja zóna

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Hrnčiarska 13, 066 01 Humenné
35519151
2021339089
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1995
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
23,7 tis. €