Moja zóna

Základná škola

Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné
35520078
2021330608
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1995
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
202 tis. €
398,7 %
2020/2019