Moja zóna

Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa

Nová Ľubovňa 493, 065 11 Nová Ľubovňa
35534664
2020948028
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
70,6 tis. €
378,7 %
2020/2019