Moja zóna

Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa

Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa
35534681
2020965265
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
473 tis. €
-64,6 %
2020/2019