Moja zóna

Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa

Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
35534699
2020948204
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
508 tis. €
338,4 %
2020/2019