Moja zóna

Stredisko služieb škole

Trieda SNP A, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35540419
2021623967
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
6,48 tis. €
33,6 tis. €
107 %
2019/2018