Moja zóna

Základná umelecká škola

Jantárová 6, 040 01 Košice - mestská časť Juh
35540435
2021605234
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
216 tis. €
-36,7 %
2020/2019