Moja zóna

Základná umelecká škola - výtvarný odbor

Irkutská 1, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
35540443
2021605388
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
27,3 tis. €
175,6 %
2020/2019