Moja zóna

Základná škola

Bruselská 18, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
35540460
2021606422
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
364 tis. €
1 334,3 %
2020/2019