Moja zóna

Materská škola

Hrnčiarska 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
35540516
2021607203
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A