Moja zóna

Materská škola

Belehradská 6, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
35540524
2021607335
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
146 tis. €
79,1 %
2020/2019