Moja zóna

Základná škola

Belehradská 21, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
35540559
2021606499
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,08 mil. €
3 %
2020/2019