Moja zóna

Základná škola

Tomášikova 31, 040 01 Košice - mestská časť Sever
35540613
2021605091
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
955 tis. €
16,6 %
2020/2019