Moja zóna

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej

Hlavná 68, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
35540800
2021607907
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A