Moja zóna

Základná škola

Pribinova 34, 075 01 Trebišov
35541067
2021663721
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
314 tis. €
16,9 %
2020/2019