Moja zóna

Základná škola

Komenského 8, 075 01 Trebišov
35541075
2021663182
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
192 tis. €
-75,3 %
2020/2019