Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Zimná 6, Čierna nad Tisou - Tiszacsernyö

Zimná 6, 076 43 Čierna nad Tisou
35541121
2021664480
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A