Moja zóna

Základná škola

Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
35541130
2021664073
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
410 tis. €
-89 %
2020/2019