Moja zóna

Základná škola, L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec

Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
35541156
2021664513
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
125 tis. €
12,2 %
2020/2019