Moja zóna

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

Obchodná 5, 078 01 Sečovce
35541202
2021664051
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
236 tis. €
-82,9 %
2020/2019