Moja zóna

Základná škola Nižný Žipov 58

Nižný Žipov 58, 076 17 Nižný Žipov
35541245
2021663369
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
80,6 tis. €
-53,6 %
2020/2019