Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola, Somotor 40

Hlavná 40, 076 35 Somotor
35541288
2021663039
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A