Moja zóna

Základná škola Smižany, Komenského 3

Komenského 3, 053 11 Smižany
35541385
2021609293
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
68,5 tis. €