Moja zóna

Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves, Fabiniho 1

Fabíniho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
35541393
2021611174
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
172 tis. €
48,9 %
2020/2019